0
Košík 0 položek
Přihlášení Registrovat
Přihlášení do e-shopu:
 
Česká republika
Slovensko

Environmentální politika firmy

Voda je jedním z nejcennějších zdrojů naší planety. Jsme si vědomi jejího významu pro život, její křehkosti a zároveň i globálního nedostatku pitné vody. Strategií firmy BLAŽEK PRAHA a.s. v této oblasti je vědomí a snaha o neustálé zlepšování životního prostředí a další udržitelný rozvoj, proto se v rámci naší environmentální politiky hlásíme k principu předběžné opatrnosti.


Tímto směrem se zaměřuje i náš strategický plán do následujících let, který má za cíl do roku 2019 nastavení pravidel nejen pro náš dodavatelský řetězec, ale i všechny zúčastněné strany v souvislosti s výrobními procesy naší společnosti, udržitelností racionálního hospodaření s vodou a ekosystémy na celosvětové úrovni při respektování a dodržování strategických cílů firmy BLAŽEK PRAHA a.s.


BLAŽEK PRAHA a.s. očekává, vzhledem k naléhavosti problematiky, širokou podporu naší strategie a odpovědnosti k šetrnému používání vodních zdrojů nejen v lokálním, ale i globálním měřítku. V této souvislosti zapojujeme nejen naše zaměstnance ze všech oblastí přes vývoj až konečný prodej našich produktů, ale zejména nezávislé externí odborníky z oblasti testování našich výrobků na nezávadnost k životnímu prostředí. Prioritou naší práce je popsat rizika, zejména při užití vody ve výrobních procesech, a jejich kritické aspekty. Z těchto priorit definujeme cíle s konkrétními opatřeními, která jsou zaváděna od momentu návrhu výrobku až po jeho konečný prodej zákazníkovi.


Naše strategie v oblasti životního prostředí:

Minimalizovat, či plně eliminovat používání nepřátelských látek k životnímu prostředí a dále zajistit transparentnost výrobních procesů a jejich snadnou ověřitelnost testováním akreditovanými laboratořemi.


Důsledně uplatňovat naši strategii a případně vyřadit ty subdodavatele, kteří nerespektují přísně nastavené požadavky na veškeré interní procesy společnosti BLAŽEK PRAHA a.s. dle normy ISO 9001:2009 a dodržování norem dle ČSN, REACH a Öeko-Tex Standard 100, zaručujících zdravotní nezávadnost pro životní prostředí, tzv. "technicky možné Zero Discharge".


Implementovat do našich procesů další nadstavbu certifikace v podobě licence QZ – „Zaručená kvalita“.

Pravidelně informovat zákazníky
a zúčastněné strany prostřednictvím našich internetových stránek a výročních zpráv o naplňování strategického cíle tak, aby veškeré úsilí vyvíjené společností BLAŽEK PRAHA a.s. bylo jasně viditelné, ověřitelné a příkladem pro ostatní společnosti napříč všemi výrobními odvětvími.


Trvale snižovat spotřebu vody a energetické náročnosti, nutné při výrobě našich produktů, zvýšenou účinností jejich použití, zejména v přímých výrobních operacích, stejně tak jako v našich administrativních prostorách, skladech, ale i maloobchodní síti
.

Spolupracovat pouze s dodavateli, kteří poskytují informace o používání nebezpečných látek při výrobě.


Jsme si jisti, že přijatá strategie společnosti BLAŽEK PRAHA a.s. v oblasti životního prostředí bude příkladem i pro ostatní a stane se tak jedním ze střípků mozaiky v úsilí za zlepšení kvality života na naší krásné planetě.

Související odkazy:
Český rozhlas: O detoxu módního průmyslu podle Greenpeace