O společnosti

Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. byla založena v roce 1992. V současnosti zaujímá přední místo mezi výrobci oděvů na českém trhu. Jejím hlavním předmětem činnosti je výroba a prodej pánských oděvů.

Již od svého založení se módní dům Blažek snaží o vyplnění mezery na trhu pánské módy. Zaměřuje se především na vysokou kvalitu, precizní zpracování a nadstandardní doplňkové služby, jako jsou například individuální úpravy oděvů, šití košil na zakázku, odborné poradenství.

Pod značkou Blažek jsou dvakrát do roka prezentovány nové kolekce oděvů a módních doplňků, které jsou nabízeny výhradně ve vlastní síti značkových prodejen. Dnes mohou zákazníci navštívit 26 prodejních míst v České republice a 8 na Slovensku.

Značka Blažek věnuje maximální pozornost výběru svých dodavatelů, mezi které patří kromě renomovaných fotografů, grafiků a designérů především proslulí výrobci luxusních oděvních materiálů z Itálie, Francie a Španělska.

Od roku 2003 má společnost BLAŽEK PRAHA zavedeno řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Každý zákazník má od roku 2002 možnost stát se členem zákaznického Blažek klubu a využívat exkluzivní výhody členů klubu. Aktuální počet registrovaných členů překračuje hranici 100 000. Blažek klub je pro nás další forma poděkování našim stálým zákazníkům za jejich dlouhodobou přízeň.

 

Hodnoty společnosti

Dlouhodobý zisk: je mírou prosperity a zdrojem rozvoje společnosti.
Rozvoj: kvantitativní a především kvalitativní rozvoj umožňuje růst podílu na trhu a tím zajištění dlouhodobé stability a prosperity společnosti a zaměstnanců.
Tržní orientace: naše podnikání je založeno na poznání, naplňování a překonávání potřeb a přání zákazníka.
Lidský potenciál: naši zaměstnanci jsou základním zdrojem naší síly, společnost vytváří příležitosti pro jejich seberealizaci a uspokojování jejich potřeb.
Integrita: veškeré chování a jednání jednotlivců i odborných oddělení společnosti směřuje ke společným cílům, týmová spolupráce je důležitým prostředkem pro jejich dosahování.
Profesionalita: naše výrobky i služby jsou kvalitní, technicky i technologicky vyspělé a jsou podrobeny neustálému procesu zlepšování.
Pozitivní přístup: pozitivní postoj, iniciativa, otevřená komunikace a spolupráce jsou nezbytnou součástí naší každodenní práce.
Rovné příležitosti: společnost poskytuje rovné příležitosti, základním kritériem je vždy schopnost jedince.
Čestné jednání: společnost ctí čestné jednání jako základní morální hodnotu.

 

Hodnoty značky

  • nadčasová elegance, minimalistické linie, kvalita, luxus, vytříbený styl, důraz na detail, prvotřídní materiály
  • dokonalost, přesvědčivost, rozhodnost, volnost, výjimečnost, individualita, sebevědomí, odhodlání

 

Strategické záměry

BLAŽEK PRAHA a.s. i nadále zůstane u svého zaměření na segment textilní výroby. Prioritou v tomto segmentu je oblast pánské módy, profesních oděvů a obchod. Záměrem společnosti je posilovat své stávající postavení založené na znalostech prostředí, odborných kapacitách a kvalitě se zaměřením na poskytování produktů a služeb s vyšší přidanou hodnotou.

Ve vztahu k teritoriálnímu působení společnosti je její snahou další expanze a rozšiřování vlastní obchodní sítě a také posilování spolupráce s renomovanými zahraničními výrobci a dodavateli exkluzivních materiálů.


„Vzhledem k použití rodového jména jako obchodní značky bylo naše postavení již od samého začátku značně zavazující. Ale to jsem přesně chtěl, vyslat signál, že to myslím vážně. Dnes jsme zavedená úspěšná módní značka a bezpochyby je to největší firemní hodnota.“

Ladislav Blažek, majitel

 

Společnost BLAŽEK PRAHA a.s.  je držitelem prestižního D&B Ratingu na nejvyšší možné hodnotě  tj. „1", tzv. „TOP RATING“.  Takto vysokého hodnocení  dosahuje pouze  velice úzká skupina 2% českých a slovenských společností od nejvýznamnějšího globálního hráče v oboru posuzování  kreditních rizik firem.

„Ocenění „Top rating", které uděluje společnost Dun & Bradstreet, spol. s r.o., součást D&B Worldwide Network (D&B-NYSE:DNB) nejvýznamnější a jediné celosvětově působící  firmy ve svém oboru, dává všem stávajícím a potenciálním obchodním partnerům najevo, že patříme mezi nejlépe hodnocené společnosti v ČR a SR z pohledu rizika a je tedy velmi bezpečné s námi obchodovat.“ Více na http://www.toprating.cz/.