Zásady používání souborů cookies

Vážení návštěvníci webových stránek,

tyto zásady mají za cíl informovat Vás o používání cookies na webových stránkách www.blazek.cz provozovaných společností BLAŽEK PRAHA a.s., IČO 25624407, se sídlem U továren 261/27, Hostivař, 102 00 Praha 10.

V těchto zásadách naleznete informace o tom, jak pomocí souborů cookies zpracováváme údaje o Vás, návštěvnících našich webových stránek, ale i jak je možné používání cookies zakázat nebo upravit.

Veškeré osobní údaje včetně osobních údajů získaných prostřednictvím cookies zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejícími právními předpisy na ochranu a zpracování osobních údajů a používání souborů cookies.

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost společností BLAŽEK PRAHA a.s., IČO 25624407, se sídlem U továren 261/27, Hostivař, 102 00 Praha 10 („my“).

My určujeme, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou zpracovávat. Naše kontaktní údaje naleznete v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

 

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které ukládá internetový server do internetového prohlížeče uživatele webové stránky. Jedná se o trvale uložené soubory, které slouží k vytvoření pseudonymizovaného profilu uživatele (tj. k identifikaci uživatele, který již danou webovou stránku navštívil) umožňujícího sledování chování daného uživatele za účelem přizpůsobování obsahu webových stránek.

Informace shromážděné tímto způsobem mohou obsahovat IP adresu, typ prohlížeče, operační systém, odkazující URL, informace o aktivitách na webových stránkách, data a časy návštěv webových stránek.

 

Druhy cookies

Podle zdroje a kontroly nad soubory cookies rozlišujeme:

 • cookies první strany, které jsou vytvářeny přímo navštívenou webovou stránkou; a

 • cookies třetích stran, které jsou vytvářeny na navštívené webové stránce ostatními weby (jedná se např. o reklamy nebo obrázky, přičemž tyto cookies nejsou pod kontrolou provozovatele příslušné webové stránky).

Podle doby uložení cookies ve Vašem zařízení rozlišujeme:

 • dočasné cookies, které jsou po ukončení Vaší návštěvy na webové stránce smazány; a

 • trvalé cookies, které jsou na Vašem zařízení uloženy i po ukončení návštěvy webové stránky, a to po dobu dle konkrétní cookies.

V závislosti na funkci a účelu, za kterými jsou soubory cookies používány, rozlišujeme:

 • nezbytné cookies,

 • statistické cookies,

 • analytické cookies,

 • marketingové cookies.

Bližší popis cookies, které používáme na našich webových stránkách, naleznete v kapitole „Proč cookies zpracováváme“ níže.

 

Proč cookies zpracováváme?

Pomocí cookies můžeme my i třetí strany shromažďovat informace o Vás a sledovat Vaše chování při procházení jak našich webových stránek, tak i případně jiných webových stránek. Na základě těchto informací můžeme své webové stránky, svou komunikaci i své reklamy přizpůsobit podle Vašich zájmů a profilu. Navíc Vám cookies umožňují sdílení informací na sociálních sítích.

Na našich webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies používáme, abychom zajistili správné fungování webových stránek a umožnili Vám se po webových stránkách pohybovat a využívat jejich základní funkce. Tyto cookies jsou pro používání webových stránek nezbytné a k jejich používání nepotřebujeme Váš souhlas;

 • Statistické cookies shromažďujeme k analytický účelům, abychom zjistili, jak jsou naše webové stránky navštěvovány a využívány. Získaná data nám umožní naše webové stránky dále vylepšovat;

 • Analytické cookies obsahující informace o Vašich zájmech a preferencích shromažďujeme, aby byl obsah našich webových stránek pro Vás co nejzajímavější;

 • Marketingové cookies zaznamenávají Vaši návštěvu na našich nebo jiných webových stránkách, které jste navštívili, a odkazy, které jste použili. Tyto informace používáme k zobrazování reklamy, která je přizpůsobena Vašim preferencím. Někteří naši partneři umísťují na naše webové stránky své cookies pro přizpůsobení zobrazované reklamy. Tyto zahrnují i cookies pro sociální média, která umožňují sdílení Vašich aktivit webovým stránkám sociálních médií typu Facebook a Twitter.

 

Nastavení prohlížeče a nastavení cookies včetně možnosti jejich smazání

Při návštěvě našich webových stránek se zobrazí tzv. cookies banner, který Vám umožní udělit souhlas s použitím veškerých cookies (a to včetně tzv. netechnických cookies, kterými se myslí všechny ostatní cookies vyjma „Nezbytných cookies“) či nesouhlas s použitím netechnických cookies (v takovém případě budou zpracovávány pouze „Nezbytné cookies“), příp. si konkrétně nastavit cookies, s jejichž zpracováním souhlasíte. Nastavení cookies můžete kdykoli na dané webové stránce upravit.

Cookies taktéž můžete zakázat změnou nastavení ve Vašem prohlížeči, které umožňuje odmítnout používání všech nebo jen vybraných cookies. Pokud však použijete nastavení prohlížeče tak, že vypnete všechny cookies (včetně vysloveně potřebných cookies – v našem případě nezbytné cookies popsané výše), nemusí se Vám podařit získat přístup na naše webové stránky, příp. může být jejich funkčnost omezena. Zakázáním cookies se cookies z prohlížeče neodstraní a je potřeba je ještě odebrat.

Na liště většiny běžně používaných prohlížečů je v záložce Help (Nápověda) návod, jak zabránit Vašemu prohlížeči přijímat nové cookies, jak dostávat oznámení v případech jejich přijetí i jak všechny tyto soubory deaktivovat. Stejně tak je možné deaktivovat nebo zcela vymazat obdobná data užívaná Vaším prohlížečem jako doplňkové moduly, například flash cookies, a to tím, že změníte nastavení doplňkového modulu, nebo tím, že navštívíte webovou stránku jejího výrobce.

Soubory cookies Vám umožňují využívat některé základní funkce webových stránek, a proto je doporučujeme nechat zapnuté. Pokud je totiž odmítnete nebo zablokujete, nebudete moci využívat naše produkty a služby, které vyžadují Vaše přihlášení. Pokud necháte cookies zapnuté, nezapomeňte se vždy odhlásit, používáte-li sdílený počítač.

Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookies přijímá. Uživatel však může nastavení svého prohlížeče změnit a cookies odmítnout a odebrat. Konkrétní postup se v jednotlivých prohlížečích liší, další informace naleznete v nápovědě svého prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:

 

Jak dlouho zpracováváme cookies?

Na našich webových stránkách zpracováváme cookies po následující dobu:

 • Nezbytné cookies zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k chodu webových stránek pro Vaši návštěvu;

 • Statistické cookies zpracováváme po dobu maximálně 12 měsíců;

 • Analytické cookies zpracováváme po dobu maximálně 12 měsíců;

 • Marketingové cookies zpracováváme po dobu maximálně 12 měsíců.

 

Použití reklamy, preferencí a zájmově orientovaných souborů cookies

Naším cílem je poskytnout Vám nabídky a obsah, který Vám bude co nejlépe přizpůsoben na míru. Tohoto dosahujeme nejen prostřednictvím obsahu našich webových stránek, aplikací a sdělení, například newsletterů, ale i prostřednictvím zobrazených reklam a reklam, které my sami umísťujeme na externí internetové stránky a do externích aplikací.

Toto děláme na základě Vašeho souhlasu s používáním cookies (marketingových) získaného pomocí cookies banneru a používáme k tomu služby Meta, Google Ads a Sklik. Tyto nástroje používáme pro zobrazování textových a grafických reklam ve vyhledávací i obsahové síti. Na našich webových stránkách nám tyto nástroje umožňují cílit a vyhodnocovat reklamní sdělení podle toho, co na webových stránkách děláte.

 

Další informace o zpracování osobních údajů

Další informace o zpracování Vašich osobních údajů, jejich zabezpečení a Vašich právech naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na našich webových stránkách https://www.blazek.cz/www/pravidla-pro-zpracovani-osobnich-udaju-250518.

 

Dotazy a kontakty

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím e-mailové adresy info@blazek.cz.

 

Změny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásady rozhodneme změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na našich webových stránkách.