Krejčovství Blažek košile Albini

Košile na míru
Albini

O Albini

Design, móda, poezie, malba, to vše jsou různé způsoby vyjádření kreativity. Každé dokončené dílo je výsledkem trpělivého poznávání, inspirace a souzněním mnoha součástí v harmonický celek. To vše je proces, ve kterém Italové vždy vynikali. Tyto kreativní výsledky mohou být trendem, který přetrvá jednu sezónu, jindy se stanou nadčasovými klasikami, které přetrvají věky.